Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Handen

Stockholms Stängsel och montage AB
Org.nr: 556783-3594
Bolaget ska bedriva verksamhet inom stängselbranschen, bolaget ska montera stängsel, grindar samt staket.
Una Portar AB
Org.nr: 556403-0988
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av portar, grindar, dörrar och lastbryggor i standard och specialutförande och därtill hörande verksamheter. Tillhandahålla tillverkning, service och reparationer av dör ...