Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Götene

Gårdslarm i Norden AB
Org.nr: 556799-4271
Bolaget ska bedriva parti och detaljhandel med larm och infartshinder såsom grindar och vägbommar, företrädesvis till företag och boende på landsbygd, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.