Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Göteborg

Vänerstängsel AB
Org.nr: 556450-0162
Bolaget skall bedriva försäljning och montage av stängselprodukter och övriga produkter för utomhus- och inomhusskydd samt därmed förenlig verksamhet. Ovanstående omfattar produkter såsom stolpar, grindar, flätverk, jalu ...