Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Ellös

Orust Stängsel AB
Org.nr: 556772-6103
Bolaget ska bedriva montering och försäljning av stängsel och grindar, äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.