Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grindar i Ekerö

Howqvist Andersson Entreprenad HB
Org.nr: 969735-5346
Dränering av husgrunder samt transporter av fyllnadsmassor till och från aktuell arbetsplats. Svetsarbeten såsom grindar'räcken, trädgårdsanläggningsarbeten med grävmaskin efter kunds ritning.