Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gravyr i Malmö

ATX Partner AB
Org.nr: 556421-6025
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva konsulttjänster på styrelse och företagsledningsnivå, management, försäljningsuppdrag, utbildning, redovisning, administration och finansie ...
Klockan & Smycket Lexholms AB
Org.nr: 556048-0096
Aktiebolaget ska bedriva handel med klockor, smycken, utföra gravyr och driva annan därmed förenlig verksamhet.
PRomotion Media Sweden AB
Org.nr: 556912-8654
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva: Tidnings- webb- och filmproduktion. Webbportal. Arrangemang av mässor, utställningar, events, samt reklam-, internet-, pr- och bildbyråver ...