Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gravyr i Gävle

Skylt & Gravyr Svante Gunhamre AB
Org.nr: 556074-5100
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av skyltar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Vent. -och Skyltteknik i Gävle AB
Org.nr: 556495-0144
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rör-, ventilations- och byggbranschen. Utförande av entreprenader och service inom nämnda branscher samt gravyr- skylttillverkning.