Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gravstenar i Ljungby

Bjerstafs Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556672-4067
Bolagets ska bedriva begravningsbyrå, förmedling av gravstenar, lämna juridisk service såsom testamenten, bouppteckningar och arvskiften och idka därmed förenlig verksamhet.