Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gräv i Uppsala

AB KJ Väg & Anläggning
Org.nr: 556261-3819
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenader inom gräv och schaktbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget KJ:s Maskiner
Org.nr: 556350-9537
Bolaget skall bedriva entreprenader inom gräv- och schakt- branschen samt köp och försäljning av begagnade entreprenad- maskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Christer Östling Gräv & Schakt AB
Org.nr: 556897-1237
Bolaget skall bedriva gräv- och schaktarbeten, markentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Ekman Schakt Rasbo AB
Org.nr: 556436-1961
Bolaget skall bedriva schakt- och markarbeten (gräv och planering) och därmed förenliga verksamheter.
Gränlund Entreprenad AB
Org.nr: 556833-1853
Bolaget ska bedriva gräv-, mark- och anläggningsarbeten samt uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Källparkens Gräv
Org.nr: 917600-8218
Entreprenadmaskinuthyrning.
Henry Hägglunds Maskiner AB
Org.nr: 556184-8770
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom anläggnings- branschen, uthyrning av grävmaskiner och schaktmaskiner. Bedriva finansiernigs- och leasingverksamhet avseende gräv- och schaktmas kiner, dock ej sådan som om ...
Jan Winberg AB
Org.nr: 556817-5037
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag. Bolaget skall även bedriva entreprenad och konsultverksamhet inom gräv och schakt samt därmed förenlig verksamhet.
Jägerströms Entreprenad AB
Org.nr: 556740-7092
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare samt mark-, gräv-, anläggnings- och schaktningsentreprenader, trädfällning och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Hagman Maskin AB
Org.nr: 556878-5793
Byggnationer av fastigheter, renoveringar av fastigheter, vård av fastigheter, försäljning av byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Handel med och för ...
Markentreprenad i Uppsala AB
Org.nr: 556582-0080
Bolagets verksamhet är entreprenader inom gräv och schaktbranchen och därmed förenlig verksamhet.
Obelix Transport i Väst AB
Org.nr: 556634-9618
Aktiebolaget ska utföra transportverksamhet, maskinentreprenader såsom gräv och schaktarbeten, mark- och anläggningsarbeten, handel med lastbilar och grävmaskiner, fastighetsförvaltning och handel med värdepapper jämte d ...
Roger Larsson Jord & Gräv AB
Org.nr: 556354-3023
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, skogsavverkning, grävmaskinsentreprenad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svista Gräv AB
Org.nr: 556551-7637
Bolaget skall bedriva markarbeten, transporter, reparationer av bilar och entreprenad- och verkstadsmaskiner samt försäljning av bilar och entreprenad- och verkstadsmaskiner samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig ...
Transschakt i Uppsala AB
Org.nr: 556373-3079
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, entreprenadverksamhet inom schakt och gräv, samt köp och försäljning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Upplands Natur AB
Org.nr: 559026-4528
Maskinellt och manuellt skogsarbete och jordbruksarbete. Byggnadsarbeten. Transporter, Verkstadsarbete Gräv och schakt- entreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Öjdahl Entreprenad AB
Org.nr: 556884-0937
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gräv-, schakt- och markarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.