Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gräv i Luleå

B Flemströms Gräv & Last i Luleå AB
Org.nr: 556606-8861
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet med entreprenadmaskiner, travverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brändöns Rör AB
Org.nr: 556746-2873
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra VVS- och värmeinstallationer, maskinentreprenad med gräv- och lastmaskiner, markarbeten, snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
Henry Sandbergs Grävmaskiner AB
Org.nr: 556376-8810
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadtjänster inom gräv- och schaktbranschen samt kioskhandel och därmed förenlig verksamhet.
Kent Olsson Gräv & Schakt AB
Org.nr: 556926-8435
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet såsom grävning, schaktning samt transporter och därmed förening verksamhet.
L.M. Luleå Maskin AB
Org.nr: 556841-9997
Föremålet för bolagets verksamhet är väg, gräv och schaktarbeten, snöskottning, lastning, lossning, transporter med entreprenad- maskiner samt uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed för- enlig verksamhet.
Luleå Last & Grävmaskiner AB
Org.nr: 556684-7603
Bolaget ska bedriva väg, gräv och schaktarbeten, snöskottning, lastning, lossning, transporter, uthyrning av entreprenadmaskiner, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mark & Vägmiljö i Norr AB
Org.nr: 556894-7773
Föremålet för bolagets verksamhet är kapitalförvaltning samt vägentreprenad såsom traktor-, väghyvel- och gräv- maskinarbeten samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Norrlands Gräv & Traktor AB
Org.nr: 556885-2155
Bolaget skall bedriva anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.