Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gräv i Göteborg

Askims Gräv AB
Org.nr: 556930-7704
Bolaget skall bland annat utföra besiktning, schakt och helentreprenad inom byggbranschen samt konsultationer inom dessa områden.
Bicol AB
Org.nr: 556852-0422
Import och export av entreprenadmaskiner, båtar och båtmotorer Gräv och anläggningstjänster. Uthyrning av entreprenadmaskiner. Industri och fastighetsstädning.
Börje Gräv AB
Org.nr: 556944-5785
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva schakt- och markentreprenad, byggnation, fastighetsförvaltning, transporter, fordon- och maskintjänst samt uthyrning och idka därmed förenlig verksamhet.
Flores Konsult AB
Org.nr: 556942-5035
Bolaget skall förmedla lastbilar och maskiner inom gräv och bygg mellan köpare och säljare, försäljning, import och export av lastbilar, maskiner inom gräv och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Lindbloms Gräv o Transport AB
Org.nr: 556133-2676
Bolaget skall bedriva gräv- och transportverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Massiv Entreprenad i Sverige AB
Org.nr: 556763-4034
Bolaget ska bedriva ställningsmontage, mark- och grundarbeten, schakt, gräv, dränering, plattsättning, gjutning, murning och byggnation inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
På hörnet kök & bar i Mölnlycke AB
Org.nr: 556378-8891
Bolaget skall bedriva gatuköksrörelse samt gräv- och schakt- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
R.G. Gustavsson Entreprenad AB
Org.nr: 556866-5581
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva gräv och entreprenad inom bygg och transport samt därmed förenlig verksamhet.
Tritrax AB
Org.nr: 556961-6039
Bolaget ska utföra gräv och schaktningsarbeten, väganläggning, transport av schaktmassor och grus, försäljning av krossmaterial och grus och därmed förenlig verksamhet.
Täby Bygg & Gräv AB
Org.nr: 556982-4567
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer och utföra arbeten inom bygg, schakt och vvs, bedriva uthyrning av maskiner, verktyg och personal till bygg,- schakt- och vvs-verksamhet samt därmed förenli ...
Underhållskompaniet Väst KB
Org.nr: 969770-5060
Köp och försäljning samt uthyrning av fordon, maskiner för markarbeten, ställningar. Transporttjänster, gräv- och schakttjänster.