Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grafisk formgivning i Mora

Spira Studio AB
Org.nr: 556578-1647
Bolagets verksamhet skall omfatta tillhandahållandet av IT- konsulttjänster inom webdesign och grafisk formgivning, keramikarbeten, plåt- och isoleringsarbeten inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.