Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grafisk formgivning i Karlshamn

Photomic AB
Org.nr: 556570-1470
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning och produktion, affärsutveckling , förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva fotografisk verksamhet, huvudsakligen skolfotografering.
Purple Passion Kommunikation AB
Org.nr: 556952-0249
Aktiebolaget ska arbeta med kommunikation, information, design och grafisk formgivning, fotografisk bild rörlig bild, copy- writing samt redaktionell text och bild i såväl digitalt utförande som tryck.
Rainer Andersson Grafisk Form AB
Org.nr: 556750-5713
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster inom grafisk formgivning samt bedriva handel med värdepapper och fastigheter jämte annan därmed förenlig veksamhet.
Stormhatt Studios AB
Org.nr: 556978-5909
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av digitala spel jämte därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska även bedriva utveckling och försäljning inom mediaproduktion, till exempel reklamfilm och grafisk fo ...
You Us and Them AB
Org.nr: 556785-6926
Bolagets verksamhet är att bedriva projekt- och produktionsledning samt konceptutveckling främst inom musik, film, tv-spel, turism, måltider, grafisk form och webblösningar, konsultverksamhet inom management, eventverksa ...