Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Vellinge

GPS General Plastics Scandinavia AB
Org.nr: 556601-8247
Bolaget skall bedriva handel med plastråvaor, såsom termoplaster och tekniska plaster, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.