Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Umeå

Steinkull AB
Org.nr: 556861-9034
Bolaget skall bedriva vård, omsorg och medicinisk verksamhet såsom diagnostik- och kosmetikbehandlingar samt konsultverksamhet och utbildning inom ovan nämnda områden. Bolaget skall bedriva skogsbruk, bl.a. avverkning, f ...