Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Töcksfors

V:a Fågelvik Invest AB
Org.nr: 556816-1052
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av vatten, import av amerikanska varor såsom bilar och elektronik (främst GPS, TV och telefoner) konsultverksamhet inom turism och kultur samt handel med och förvaltning av ...