Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Stockholm

Ecomote AB
Org.nr: 556881-9246
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling, marknadsföring och försäljning av internetbaserade system och mobilapplikationer, företrädesvis avseende system för gps positionering och fordonsadministration sam ...
EloMarin Svenska AB
Org.nr: 556562-5430
Bolaget skall bedriva verksamhet med internetkonsulting, webapplikationer, elinstallationer, marina installationer, test-, utvärdering-, och försäljning av elektronik såsom datorer, telefoner, telefonväxlar, kameror, vid ...
Foxrey AB
Org.nr: 556994-0512
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av web-applikationer genom GPS positioneringsverktyg och tillhörande tjänster inom logistik, IT och data samt därmed förenlig verksamhet.
Geodeal AB
Org.nr: 556989-2010
Bolaget skall utföra kart- och mättjänster, inmätning, utsättning, 3D-laserscanning, kontrollmätning, precisionsavvägning, GPS samt bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg-, energi-, miljö- och anläggningsteknik jämt ...
GPS Good Public Spirit AB
Org.nr: 556800-0581
Bolaget skall bedriva design, tillverkning och marknadsföring av konsumentnära produkter inom livsmedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
GPS Marinkonsult AB
Org.nr: 556510-4303
Bolaget skall idka konstruktion, försäljning och service, samt utbildning och konsultation inom den marina sektorn, företrädesvis navigeringssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Malmen Helikopter AB
Org.nr: 556606-6444
Bolaget skall bedriva helikopterflygutbildning, helikopteruthyrning, rekonditionering av helikoptrar, försäljning av luftfartsrelaterade delar, kläder och elektronik (flygradio, navigation, kompass, gps, kamera, spårutru ...
The Guider i Sverige AB
Org.nr: 556967-0747
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av GPS- och maskinstyrningsteknik samt därmed förenlig verksamhet.
WTS - Wonder Technology Solutions AB
Org.nr: 556498-1800
Bolaget skall utveckla och tillhandahålla GPS-produkter och lokaliseringstjänster.