Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Söderhamn

GPS Generated Program Systems AB
Org.nr: 556363-5035
Bolaget skall utveckla datasystem, bedriva konsultverksamhet inom databranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.