Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Rimbo

Roslagens Mätteknik AB
Org.nr: 556835-7601
Bolaget ska bedriva bygg och anläggningsutsättning, mängdregle- ring, underlag för relationshandlingar och maskinstyrning med GPS och totalstationer, bedriva bygg, väg och konstruktionsentrepre- nad samt därmed förenlig ...