Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Östersund

Forestlink AB
Org.nr: 556888-5411
Bolagets verksamhet består i att utveckla och försälja GIS-GPS- relaterade mjukvaruapplikationer för skogsindustrin, bedriva utbildning och rådgivning i och för skogsvård, samt därmed fören- lig verksamhet.