Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Mölndal

Nsson Communications i Göteborg AB
Org.nr: 556679-3047
Bolaget skall driva handel med produkter och tjänster förknippade med datorer, telefoni- och GPS-kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.