Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Luleå

MJL GROUP AB
Org.nr: 556944-3871
Bolaget skall bedriva internethandel med främst elektronikprodukter såsom GPS Trackers och därtill hörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Strömwall & Company AB
Org.nr: 559012-8657
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag, bifirma eller parallellfirma, idka utveckling, tillverkning, reparation, förädling och försäljning av metallkonstruktioner och produkter fö ...