Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Huddinge

GPS Grafisk Produktion & Service AB
Org.nr: 556356-8087
Bolaget skall bedriva handel med och service av trycksaker, maskiner, material och utrustning inom den grafiska branschen samt tryckeri- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.