Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Göteborg

CargoSpace24 AB
Org.nr: 556899-7703
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av GPS posi- tioneringsverktyg och konsulttjänster inom IT och data samt där- med förenlig verksamhet.
UniPoint AB
Org.nr: 556878-8409
Handel och tjänster inom IT. Utveckling av geografiska informations system (GIS). Fordonsapplikationer. GPS. Utveckla applikationer för mätning med hjälp av DCU (DataControlUnit). Verksamhetsutveckling, multimedia, film- ...