Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Ekshärad

GPS Fastigheter i Ekshärad AB
Org.nr: 556716-8884
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.