Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GPS i Billdal

Garmin Nordic Sweden AB
Org.nr: 556698-0354
Bolaget skall direkt eller via dotterbolag bedriva handel med GPS-relaterad eletronik (Global Positioning System), service och reservdelar avseende tillhandahållet sortiment samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. ...
Navico Sweden AB
Org.nr: 556761-4416
Bolaget skall bedriva handel med marinelektronik, båt-, fartygs- och fiskeutrustning såsom ekolod och GPS samt därmed förenlig verksamhet.