Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvvärme i Smålandsstenar

LEGNYT AB
Org.nr: 556785-3584
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, idka försäljning av golvvärme samt därmed förenlig verksamhet.