Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvvärme i Göteborg

Aktiebolaget Ebeco
Org.nr: 556198-1316
Aktiebolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet med elprodukter för golvvärme och frostskydd samt industriella systemlösningar och även handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.