Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvslipning i Myggenäs

M Brask Entreprenad AB
Org.nr: 556870-2053
Entreprenadverksamhet inom svets, golvslipning, mekanik och kommunikation. Handel med fastigheter samt aktier och värdepapper, och därtill hörande verksamheter.