Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvslipning i Mölnbo

Träkänsla AB
Org.nr: 556567-8694
Bolaget skall bedriva golvslipning, till- och ombyggnad samt reparation av fastigheter, fastighetsförvaltning, agenturverksamhet, bokföringskonsultationer och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.