Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvslipning i Huddinge

Städfamiljen AB
Org.nr: 556234-3656
Bolaget skall utföra lokalvård, fönsterputsning, golvslipning och byggnadsarbete, försäljning av städmaterial samt kamerala tjänster såsom factoring, fakturering och därmed förenlig verksamhet.
UNIQA FLOOR CARE AB
Org.nr: 556388-7446
Bolaget skall bedriva lokalvård innefattande golvslipning mindre fastighetsreparationer och byggnadsarbeten samt materialhantering i anknytning till detta ävensom idka därmed förenlig verksamhet.