Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golvslipning i Bromma

Cityparkett Sverige AB
Org.nr: 556920-4158
Bolaget skall bedriva golvslipning, golvläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Rivpoolen AB
Org.nr: 556739-0355
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och annan slutbehandling av byggnader såsom rivning, golvslipning, håltagning samt därmed förenlig verksamhet.