Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Golv i Arvika

HBet C J Golv, Mona & Carl Johan Adolfsson
Org.nr: 972000-6528
Handel med golvmaterial samt golvslipning och mattläggning.
TD Golv AB
Org.nr: 556539-9895
Bolaget skall bedriva golvläggning, byggreparation och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksksamhet.
Tigbro AB
Org.nr: 556802-4391
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, utföra golv- och vägg- beläggningsarbeten, industriell tillverkning samt förvaltning och uthyrning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.