Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gods i Saltsjöbaden

BUCKLEY DISTRIBUTION HANDELSBOLAG
Org.nr: 916631-5862
IMPORT OCH EXPORT AV PLASTPRODUKTER, LEKSAKER, SPORTARTIKLAR, DATORER, ELEKTRONISKA PRODUKTER, BILAR SAMT TRANSPORTVERKSAMHET SÅSOM BUDSERVICE OCH LÄTTARE GODS
Faviol AB
Org.nr: 556734-5664
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och lag om kreditbolag. Bolaget skall bedriva konsultverksa ...
HECA Gruppen AB
Org.nr: 556505-7030
Bolaget skall bedriva konsult & utbildningsverksamhet inom IT och organisationsutveckling samt handel med värdepapper, fastigheter och kapitalvaror såsom bilar och båtar, samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
MarknadsKonsult Rolf Julin AB
Org.nr: 556352-8131
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom Marknadsföring och Information samt Organisationsutveckling. Denna verksamhet kan, då den bedrivs i Stockholms Skärgård, även innefatta transporter av lätt go ...
Peter Camitz AB
Org.nr: 556604-4383
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktutveckling, samt bygg, smides och inredningsarbeten i både privat och offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Rederiaktiebolaget Sofia Linnéa
Org.nr: 556257-7352
Bolagets verksamhet skall bestå i - att bygga vedjakten SOFIA LINNEA - Att ha rederiansvaret för vedjakten SOFIA LINNEA - att driva rederi och därmed förenlig verksamhet.