Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gods i Gustavsberg

Acadinus KB
Org.nr: 969715-6579
Bolaget ska bedriva transportverksamhet i skärgården och rådgivningskonsulting samt därmed förenlig verksamhet.
Jonnys Returtransport AB
Org.nr: 556820-6725
Bolaget ska bedriva åkeri, transport av gods samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Meier Entreprenad AB
Org.nr: 556577-5870
Bolaget skall bedriva vägtransporter av gods, flyttransportering av möbler, taxi och uthyrning av lastbil med förare, samt därmed förenlig verksamhet.
Malmqvist Sjö- & Allservice AB
Org.nr: 556685-9541
Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut fartyg för person- och godstransport samt bedriva entreprenadverksamhet företrädesvis inom byggnation av bryggor, kajer, byggnader, mark- och muddringsarbeten samt därmed förenlig ...
Marinkonsulterna i Stockholm AB
Org.nr: 559029-8096
Aktiebolaget ska bedriva marinservice, uthyrning av båtar, förmedling av båtar, charterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Robbans Uppdrag & Tjänster AB
Org.nr: 556870-4976
Bolaget ska bedriva transporter av gods, olja, diesel och bensin samt därmed förenlig verksamhet.
Tynningö Sjötrafik AB
Org.nr: 556385-6490
Bolaget skall bedriva färjetrafik med gods- och persontransporter samt idka därmed förenlig verksamhet.