Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Västerås

AFG Västerås AB
Org.nr: 556844-7253
Bolaget ska bedriva glasmästeri, försäljning och montering av fönster, snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Björkmans Glasmästeri Västerås AB
Org.nr: 556840-7109
Föremålet för bolagets verksamhet är glasmästeri samt bilrutemontering och därmed förenlig verksamhet.
Görans Glas AB
Org.nr: 556633-9270
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva glasmästeri.
Hans Eklund Glasmästeri AB
Org.nr: 556177-5130
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse med entreprenader, produktion av stål och aluminiumpartier och därmed förenlig verksamhet.
Linders Glasmästeri Eftr HB
Org.nr: 916462-2137
Glasmästeri (reparationsglasning, bilrutor och inramningar).
Mälardalens Glas Och Montage AB
Org.nr: 556903-0702
Föremålet för bolagets verksamhet är glasmästeri, glasentreprenader, försäljning och montage av fönster, dörrar och bilglas och därmed förenlig verksamhet.
Ryds Glas i Västerås AB
Org.nr: 556676-3404
Bolaget skall bedriva glasmästeri och konsulttjänster inom glasmästeriområdet, förvaltning av fast egendom och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Westeros Glas och Metallentreprenader AB
Org.nr: 556720-8086
Bolaget ska bedriva glasmästeriarbeten med tillverkning och montering av metallpartier samt företagsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.