Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Uppsala

Allehanda Glas i Uppsala AB
Org.nr: 556636-0235
Bolaget skall bedriva glasmästeriarbeten inklusive bilglas och mindre ombyggnader samt förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Glasklart AB
Org.nr: 556556-5776
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva glasmästeri samt därmed förenlig verksamhet.
Glasklart Service AB
Org.nr: 556283-4589
Bolaget skall bedriva glasmästeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Svartbäckens Fönsterrenovering AB
Org.nr: 556696-9993
Bolaget skall bedriva fönsterrenovering, fönstermontage samt glasmästeri och därmed förenlig verksamhet.
Ulf Wrange AB
Org.nr: 556136-1816
Bolagets verksamhet är galleri och konsthandel, glasmästeriverksamhet samt handel med andra begagnade varor inom området konst, konsthantverk och design samt produktion och försäljning av fotografiska bilder samt idka dä ...
Upglab Fastighet och förvaltning AB
Org.nr: 556305-4310
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva glasmästeri- rörelse och därmed förenlig verksamhet. Att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Att äga och förvalta aktier och fondandelar samt där ...
Uppsala Glasmästeri AB
Org.nr: 556873-2589
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva glasmästeri- rörelse och därmed förenlig verksamhet.