Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Tullinge

Balkongglas i Stockholm AB
Org.nr: 556878-2824
Aktiebolaget ska bedriva inglasningar av balkonger och terrasser samt därmed förenlig verksamhet.
Glasmästarn Lehtonen AB
Org.nr: 556318-8266
Bolaget skall bedriva glasmästeri och utföra fasadmontage ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Peter Lindfors AB
Org.nr: 556307-3096
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sköta andra företags och föreningars administrativa rutiner, samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska även vara ...
Tullinge Glas AB
Org.nr: 556572-4043
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse samt entreprenadarbeten inom fasadbeklädnad och inre glasarbeten samt därmed hörande byggnadsarbeten, samt annan förenlig verksamhet.