Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Trollhättan

Bil & Byggnadsglas Trollhättan AB
Org.nr: 556786-9523
Aktiebolaget ska bedriva glasmästerirörelse samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mårtenssons nya Glasmästeri AB
Org.nr: 556644-5341
Bolaget skall idka glasmästeri samt annan därmed förenlig verksamhet.
Trollhättans Glasmästeri AB
Org.nr: 556046-2227
Bolaget skall driva glasmäteri samt idka därmed förenlig verksamhet.