Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Tranås

Clöövers Glas AB
Org.nr: 556492-3919
Bolaget skall bedriva glasmästeri och därmed förenlig verksamhet.
Franssons Inglasningar AB
Org.nr: 556850-8369
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av inglasningar jämte därmed förenlig verksamhet.