Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Södertälje

AG Jompas Glas AB
Org.nr: 556399-5199
Bolaget skall utföra montering av glas, uthyrning av anläggningstillgångar och därmed förenlig verksamhet.
BK Balkong och Fasad AB
Org.nr: 556790-4270
Bolaget ska bedriva balkonginglasning samt därmed förenlig verksamhet.
Glans Glas & Ramar AB
Org.nr: 556187-7159
Bolaget skall driva glasmästerirörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mannes i Stockholm AB
Org.nr: 556843-9615
Aktiebolaget ska äga, förvalta och bedriva byggnation av fastigheter samt handel med värdepapper. Import och export av byggmaterial.
Ryds Glas i Södertälje AB
Org.nr: 556537-1993
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet samt bedriva övrig härmed förenlig verksamhet.
Södertälje Entreprenadglas AB
Org.nr: 556522-8037
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet samt äga och förvalta egendom företrädesvis fastigheten Gasellen nr 3, men även andra framgent förvärvade fastigheter, samt bedriva övrig härmed förenlig verksamhet.
Telge Glas & Metallmontage AB
Org.nr: 556529-4831
Bolaget skall bedriva trä-, glas- och metallmontage inom byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet.