Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Östhammar

Bo&Fritid Uppland HB
Org.nr: 969774-4705
Sälja och montera garageportar och uterum med tillbehör.
RELSA AB
Org.nr: 556861-0637
Bolaget ska bedriva ställningsmontage, svets- och smidesarbeten, saneringsarbete, transporter, byggnadsarbete samt balkonginglasning.
Östhammars Glasmästeri AB
Org.nr: 556131-2793
Bolaget ska bedriva glasmästerirörelse och därmed förenlig verksamhet.