Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Östersund

Glas & Ramar i Östersund AB
Org.nr: 556202-8539
Bolaget skall utföra glasarbeten som bl.a bilglas, inramningar, fönsterrenoveringar och montering av metallpartier samt därmed förenlig verksamhet.
Glas och Portteknik i Östersund AB
Org.nr: 556603-9300
Bolaget skall bedriva glas- och aluminiumprofilarbeten, försäljning, montage och service av dörrar, portar och hissar samt därmed förenlig verksamhet.
Hälle i Brunflo AB
Org.nr: 556325-7269
Bolaget skall bedriva reparationsglasning, bilreparationsglasning, försäljning och montage av metallfasader och entréer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och andra värdepapper, ä ...
Ryds Glas i Östersund AB
Org.nr: 556852-9746
Bolaget ska bedriva glasmästerirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Svenssons Ramar AB
Org.nr: 556947-1724
Bolaget skall verka inom glasmästeri, inramning, försäljning av konst, konsultverksamhet avseende konstinstallationer och konstrelaterad inredning samt konstvärdering, konferensverksamhet, utbildning samt därmed förenlig ...
Östersunds Glasmästeri AB
Org.nr: 556071-9311
Bolaget skall idka glasmästerirörelse samt bedriva därmed förenlig verksamhet.