Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Örnsköldsvik

3L Glas & Bygg AB
Org.nr: 556585-4964
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, inglasning och reparation av glasprodukter och tillbehör, inramningar, bilglasning, byggverksamhet, handel med värdepapper, konst och fastigheter.
Aktiebolaget Arnäs Glas
Org.nr: 556184-4506
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse, försäljning och uthyrning av industrimaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
ES-Glas AB
Org.nr: 556672-4877
Bolaget skall bedriva glasmästeri och bilglasverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Glas & Metall i Ö-vik AB
Org.nr: 556276-0842
Bolaget skall bedriva glasmästeri, utföra glas- och metallmontering, fogningsarbeten, samt idka därmed förenlig verksamhet.
JNG GLAS & ALUMINIUM AB
Org.nr: 559037-5282
Bolaget skall bedriva glasmästeri, utföra glas- och metallmontering, bedriva handel med fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.