Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Örebro

Alkertz AB
Org.nr: 556663-1197
Bolaget skall bedriva glasmästeri samt idka därmed förenlig verksamhet.
Glas & Byggfog Örebro AB
Org.nr: 556373-5678
Bolaget skall bedriva glasmästeri, förvalta fastigheter och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Häggströms Glasmästeri Örebro AB
Org.nr: 556946-2509
Bolaget skall bedriva glasmästeri, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Raco Glas AB
Org.nr: 556614-8069
Bolaget skall bedriva glasmästeri, uthyrning av arbetskraft och maskiner för glasmästeribranschen, utföra administrativa tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Teijlers Glas AB
Org.nr: 556143-0371
Bolaget skall driva glasmästerirörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Thunbergs Glasmästeri AB
Org.nr: 556286-1574
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Uterumsgruppen i Örebro AB
Org.nr: 556797-8548
Bolaget ska bedriva glasmästeri, förvalta fastigheter och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
WM-Glas HB
Org.nr: 916457-2282
Glasmästeri- och handelsrörelse
Yngve Alkman AB
Org.nr: 556210-6509
Bolaget skall bedriva handel med inredning och modevaror samt bedriva verksamhet med hästar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Örebro Bil & Planglas AB
Org.nr: 556523-0132
Bolaget skall bedriva glasmästeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.