Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Norrtälje

Glaswiken AB
Org.nr: 556456-3707
Bolaget skall bedriva tillverkning och service inom branschen för glasmästeri, smide och metallfasadföreningen, samt därmed sammanhängande verksamhet.
Norrtälje Glasmästeri AB
Org.nr: 556168-9117
Bolaget ska bedriva glasmästeri och därmed förenlig verksamhet.