Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Mölndal

Gunnars Glasmästeri AB
Org.nr: 556425-1469
Bolaget skall bedriva glasmästeri samt därmed förenlig verksamhet.
Mölndals Bilglas AB
Org.nr: 556850-7148
Bolaget ska bedriva glasmästeriverksamhet inom framförallt bilglas med även inom planglas, framlampsrenovering, solfilmsmontering, försäljning och uthyrning av fordon, hantering av värdepapper samt därmed förenlig verksa ...
Ramkompaniet i Mölndal AB
Org.nr: 556554-1876
Bolaget skall driva grossistverksamhet med inramningsmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sjölin och Olsson Glasmästeri AB
Org.nr: 556813-0610
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva glasmästeriverksamhet, tillverkning och montage av metallpartier och därmed förenlig verksamhet.