Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Malmö

City-Glas i Malmö AB
Org.nr: 556756-2797
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva glasmästeri ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Glasmästarna Syd AB
Org.nr: 556640-6491
Bolaget skall bedriva glasmästeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LARS HANSSON RAMARE HB
Org.nr: 916542-5811
INRAMNING AV TAVLOR SAMT FÖRSÄLJNING AV TAVLOR OCH SPEGLAR.
LPJ Glasmästeri i Malmö AB
Org.nr: 556640-6749
Bolaget skall bedriva glasmästeri, förvärv, utveckling, avyttring av branschföretag, köp och försäljning av aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
M.T. Glasmästeri AB
Org.nr: 556236-2375
Bolaget skall bedriva glasmästeri och inramningar samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Fönsterrenovering AB
Org.nr: 556356-5430
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Milessons Glasmästeri AB
Org.nr: 556746-4036
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva glasmästeriarbete jämte därmed förenlig verksamhet.
Optiglas AB
Org.nr: 556311-2951
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av specialglas för inrednings- och byggnadsändamål samt därmed förenlig verksamhet.
Ryds Glas i Malmö AB
Org.nr: 556841-7116
Bolaget ska bedriva glasmästeri samt därmed förenlig verksamhet.
Teriör AB
Org.nr: 556306-4855
Bolaget skall bedriva byggnadsservice, målning, golvbeklädnader, glasmästeri samt anskaffning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.