Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Kungälv

JM Glas AB
Org.nr: 556741-7596
Aktiebolaget ska bedriva reparationsarbeten avseende bilglas och glasmästeri, glasarbeten inom byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Kungälvs Glas- & Inramningsaffär AB
Org.nr: 556237-9361
Bolaget skall bedriva glasmästeri och inramningsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Silikonglassystem Sweden AB
Org.nr: 556624-2003
Aktiebolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet samt härutöver äga och förvalta fast egendom, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.