Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Kalmar

GlasNet AB
Org.nr: 556819-5969
Företaget ska bedriva försäljning och montering av byggvaror och glas även konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Hagbloms Glasmästeri AB
Org.nr: 556682-2127
Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom glasområdet, köp och försäljning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
LB-Ölands Glas AB
Org.nr: 556507-2930
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LSE Mark AB
Org.nr: 556573-4356
Aktiebolaget ska bedriva totalentreprenad inom mark och anläggning, äga och förvalta fastigheter inkluderande uthyrning av såväl lägenheter som fritidshus samt fastighetsöverlåtelser. Bolaget skall även bedriva rehabilit ...
Ostkustens Glas & Montage AB
Org.nr: 556740-6953
Bolaget ska bedriva montering av glas- och metallpartier, byggnadsplåtslageri samt byggfogning jämte därmed förenlig verksamhet.